office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Ngày ban hành 01/03/2021
Ngày có hiệu lực 01/03/2021
Ngày cập nhật 27/09/2021
Văn bản đính kèm
Nghi_dinh_so_13_2021_ND-CP.doc  [ 68.50 Kb     ]
Đã xem 392 (lượt), tải về 1 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:
Luật Thanh niên (16/06/2020)

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576