office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Văn bản số 03/VBHN-BNV ngày 06/5/2021 của Bộ nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày có hiệu lực 06/05/2021
Ngày cập nhật 29/09/2021
Văn bản đính kèm
3_VBHN-BNV_478910.doc  [ 62.50 Kb     ]
Đã xem 392 (lượt), tải về 10 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576