office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày có hiệu lực 30/05/2022
Ngày cập nhật 07/06/2022
Văn bản đính kèm
Hop_nhat_QL_Hoi_(2)_(1).pdf  [ 2.15 Mb     ]
Đã xem 459 (lượt), tải về 23 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576