office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Ngày ban hành 26/11/2019
Ngày có hiệu lực 26/11/2019
Ngày cập nhật 30/09/2021
Văn bản đính kèm
15-NQ-TU_(1).pdf  [ 3.67 Mb     ]
Đã xem 369 (lượt), tải về 2 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576