office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày ban hành 24/03/2022
Ngày có hiệu lực 05/04/2022
Ngày cập nhật 28/03/2022
Văn bản đính kèm
3._Quyet_dinh_sua_doi__bo_sung_QD_03_nam_2020_cua_UBND_tinh.signed.pdf  [ 274.39 Kb     ]
Đã xem 484 (lượt), tải về 51 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:
Luật Thanh niên (16/06/2020)

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576